Followers

nuffnang

Wednesday, August 4, 2010

Cerita Pak Pandir 2

Maka berbagai-bagailah bunyi ratap tangis Mak Andeh, lalu dipalunya akan Pak Pandir serta ia mengambil anaknya. Demi didengar oleh Pak Pandir akan kata Mak Andeh anaknya sudah mati itu, barulah ia menangis serta menghempaskan kepalanya pada segenap bendul dan tiang rumah itu, sepertikan gila lakunya hingga mendatangkan ketakutan pula kepada Mak Andeh melihatkan kelakuan Pak Pandir itu, kalau-kalau ia mengamuk pula. Maka Mak Andeh pun berkata, janganlah Pak Pandir tersangat risaukan kematian anak kita ini. Baiklah awak pergi tanamkan budak ini, balutkan dengan belat ini dahulu, kemudian tanamkan.


Setelah Pak Pandir mendengar perkataan Mak Andeh itu, maka ia pun pergilah membalut anaknya itu dengan belat lalu dipikulnya, dibawa ketempat perkuburan.


Arakian, telah sampai separuh jalan anaknya itu pun terjatuhlah dari dalam gulungan belat itu, tiada di ketahui oleh Pak Pandir. Setelah sampai ke kubur, ia pun mengorek liang lalu ditanamkannya belat segulung itu tiada dengan periksanya lagi, lalu ditimbusnya. Kemudian ia pun berjalan pulang. Apabila ia sampai separuh jalan maka bertemulah ia dengan mayat anaknya yang tertinggal tadi. Maka apabila di lihat oleh Pak Pandir akan mayat itu, maka ia pun berfikir dihatinya, Hai bukanlah aku seorang sahaja yang kematian anak ini, ada pula orang lain yang mati anaknya juga. Serupalah nasibnya dengan untungku ini.


Maka ditatapi pula oleh Pak Pandir rupa mayat itu, betul-betul serupa dengan anaknya daripada muka, hidung sifat tubuhnya sekali dan perempuan juga. Maka dengan sesaat itu hilanglah dukacitanya lalu segeralah berlari pulang. Serta sampai ke halaman tangganya ia pun berseru akan perempuannya, katanya, Andeh, Andeh! Bukannya kita sahaja yang mati anak rupanya, orang lain pun ada juga yang mati anaknya, perempuan juga dan rupanya pun semacam betul-betul dengan anak kita.


Maka sahut Mak Andeh, agaknya kalau-kalau anak kita juga tercicir ditengah jalan dari dalam belat itu kalau awak tidak sedar.


Maka kata Pak Pandir, tidak Andeh. Aku rasa berat yang aku tanamkan tadi. Maka sahut Mak Andeh baiklah, moh kita lihat pula. Kata Pak Pandir, mohlah, Andeh aku tunjukkan. Maka kedua-duanya pun pergilah bersama-sama berjalan. Tiada berapa antaranya sampailah kepada mayat anaknya itu. Maka kata Pak Pandir kepada Mak Andeh, inilah dia anak orang yang mati itu. Bukankah serupa dengan anak kita, Andeh.


Telah dilihat oleh Mak Andeh, dikenalnyalah akan anaknya. Maka Mak Andeh pun marahlah dengan sumpah seranahnya akan Pak Pandir, lalu diambilnya seraya didukung mayat kanak-kanak itu serta di suruhnya Pak Pandir mengorek belat yang ditanamkan itu. Lalu di balutkan anaknya, ditanam semula. Setelah sudah keduanya pun pulanglah kerumah dengan dukacitanya hingga malam hari tiadalah tidur Pak Pandir laki isteri.


Maka kata Mak Andeh kepada Pak Pandir, esok hari pergilah awak membeli kerbau. Nah wang empat puluh rial. Boleh kita kendurikan anak kita barang sesuap nasi dan seteguk air.


Maka jawab Pak Pandir, bagaimana rupa kerbau itu, Andeh? Maka kata Mak Andeh yang meragut-ragut rumput itulah kerbau. Maka kata Pak Pandir, baiklah Andeh. Kemudian keduanya pun tidurlah berkaparan.


Hatta setelah keesokan harinya, maka Pak Pandir pun pergilah hendak mencari kerbau, membawa wang empat puluh rial, berjalan masuk hutan keluar hutan, masuk rimba keluar rimba lalu sampailah ia kesebuah ladang padi. Maka didalam ladang itu adalah pula seorang perempuan tua sedang merumput dengan keri. Maka kata Pak Pandir, hai emak, mahukah menjualkan kerbau yang dipegang itu?


Maka jawab perempuan itu, tiadalah sekali-kali hajat hendak menjualkan dia, kerana sahaya memakai sendiri. Maka kata Pak Pandir, juallah biar sahaya membeli akan dia. Nahlah, ini wangnya empat puluh rial. Ambillah.


Lalu dihantarkannya di hadapan orang tua itu, dan kerbau itu pun diambilnya. Maka orang tua pun tiadalah terkata-kata lagi, istimewa pula melihatkan wang empat puluh rial itu, lalu diamlah ia. Maka oleh Pak Pandir keri itu pun dibubuhnya bertali pada hulunya, ditariknya pulang kerumahnya. Maka sepanjang-panjang jalan itu, mata keri itu mengenai keting Pak Pandir, habis luka dan berdarah. Maka kata Pak Pandir cheh bedebah celaka ini terlalu bengkeng pula ia menanduk kaki kita. Tetapi keri diseretnya juga.


Tiada berapa lamanya sampailah ia kerumahnya, lalu Pak Pandir meneriak Mak Andeh. Katanya, Andeh, nahlah kerbau Andeh. Maka kata Mak Andeh, tambatkanlah dahulu kepada tempat yang berumput itu. Maka keri itu pun ditambatkan oleh Pak Pandir. Ia pun naik kerumah menunjukkan kakinya yang dimakan keri itu. Katanya terlalu bengis sekali kerbau jembalang itu. Dan berbagai-bagai rungutnya.


Demi dilihat oleh Mak Andeh kaki Pak Pandir seakan-akan di makan parang, maka Mak Andeh, dimana kerbau itu awak tambatkan. Maka sahut Pak Pandir, kepada rumput itulah aku tambatkan. Maka Mak Andeh pun turunlah pergi melihat kerbau itu. Hingga puaslah di carinya kesana kemari tiada juga di jumpanya. Maka kata Mak Andeh di manakah awak tambatkan kerbau tadi? Penat sudah aku mencari, tiada juga bertemu. Maka kata Pak Pandir, aku tengah makan nasi, nantilah dahulu. Seketika lagi ia pun sudah, lalu turun pergi menunjukkan kerbau itu. Maka katanya, ini apa, Andeh? Bukankah kerbau? Sahajakan mata Andeh seperti orang buta. Maka Mak Andeh pun pergilah kepada Pak Pandir hendak melihat kerbau itu dengan terintai-intai mencari kerbau serta dengan herannya. Maka Pak Pandir pun berkata ini, ini dia kerbau Andeh.


Lalu ditariknya tali keri itu. Apabila dilihat oleh Mak Andeh, wah apatah lagi! Tak ketahuanlah bunyi maki hamun sumpah seranahnya akan Pak Pandir seraya berkata, inilah agaknya kerbau bapa engkau yang bengong tolol itu! Adakah begini rupa kerbau? Allah! Allah! Pak Pandir padanlah nama dengan bodoh. Pergi lekas pulangkan keri ini. Bukannya kerbau, inilah keri, gunanya merumput padi. Dan minta kerbau yang betul, kakinya empat, tanduknya dua.


Maka Pak Pandir pun pergilah menarik keri itu hendak memulangkan kepada tuannya. Selang tiada berapa lamanya sampailah ia kepada orang tua itu. Maka kata Pak Pandir, hai emak tua, ambillah balik kerbau ini. Kata Andeh , ia suruh minta kerbau yang bertanduk dan berkaki lagi hidup. Maka orang tua itu pun tercengang seraya berfikir didalam hatinya, Pak Pandir rupanya orang ini. Maka kata orang tua itu, hai Pak Pandir nantilah di sini dahulu supaya aku ambilkan kerbauku di kampung.


Maka Pak Pandir pun berhentilah disitu menanti-nantikan orang tua itu kembali. Ada seketika orang tua itu pun datanglah membawa kerbau lalu diserahkannya kepada Pak Pandir. Maka Pak Pandir pun berjalanlah menarik kerbau itu. Tetapi sampai kerumah, maka ia pun menyeru Mak Andeh, katanya Andeh marilah lihat kerbaukah ini atau bukan?


Maka Mak Andeh pun keluar. Katanya itulah kerbau yang betul. Tambatlah ia kepada rumput yang muda itu. Telah sudah ditambat oleh Pak Pandir , ia pun naik kerumah lalu makan nasi. Ada sekejap lagi, hari pun malam. Pak Pandir laki isteri pun mesyuarat hendak kenduri pada esok hari. Telah tetap kira-kira keduanya pun tidur.


Hatta pada pagi-pagi esoknya, Pak Pandir pun merapus kerbau lalu disembelihnya. Telah matilah sudah, Pak Pandir pun tampillah melapah kerbau itu berdua dengan Mak Andeh. Telah siap lalu dibawa kerumah serta di masaki oleh Mak Andeh segala lauk-lauk dan nasi berpuluh-puluh kawah dan kancah.


Setelah selesai sekaliannya, maka kata Mak Andeh, pergilah awak segera menjemput haji dan lebai, kita berkenduri. Maka kata Pak Pandir, bagaimana rupa haji dan lebai itu, Andeh? Maka jawab isterinya. Ada pun haji itu berserban di atas kepalanya dan lebai itu berjanggut-janggut di bawah dagunya itu. Maka ujar Pak Pandir baiklah Andeh. Maka ia pun mengambil goloknya lalu turun berjalan mencari haji lebai yang seperti pesan Mak Andeh itu, masuk hutan rimba keluar kepadang lalu kesebuah kampung orang.

Maka dilihat oleh Pak Pandir disisi kampung itu adalah beberapa ekor kawan kambing sedang makan rumput. Semuanya berjanggut. Maka Pak Pandir pun hampirlah kepada kawan kambing itu serta berkata, Hai Pak Lebai, andeh mengajak kerumah hendak kenduri. Maka kambing itu pun berbunyilah oleh ketakutan melihat Pak Pandir itu, lalu ia lari tiada berketahuan lagi seraya berbunyi ‘ Bek! Bek!' kata Pak Pandir, apa sebenarnya Pak Lebai mengata nasi Andeh lembek?

Tidak lembek, keraslah betul.


Maka kambing itu pun lari juga hendak pulang kekampung. Maka kata Pak Pandir, aku itulah yang terlalu panas rasa hatiku. Andeh sudah penat bertanak nasi dikatanya pula nasi lembek. Maka Pak Pandir pun berselampitkaan kainnya berlari mengejar kawan kambing itu dengan bersungguh-sungguh hatinya serta ditangkapnya. Dapat seekor bapa kambing jantan, langsung dipikul dibawanya pulang.


Maka pada pertengahan jalan itu bertemulah ia dengan sekawan burung pipit uban sedang merayap diatas rumput. Maka kata Pak Pandir, Hai Haji, mari kita pergi kerumahku. Andeh menyuruh ajak, kami hendak kenduri. Maka burung itu pun berbunyi, ‘Pit! Pit!' Maka kata Pak Pandir, rumah kami tidak sempit, haji luas dan besar. Jangan kita lambat lagi, Andeh sudah lama menanti.


Setelah itu pipit tu pun terbang lari. Maka diusir juga oleh Pak Pandir sambil berkata, Nanti, nanti kita pergi bersama-sama. Hingga penatlah ia mengikut burung itu, hampir-hampir lelah. Maka naiklah berang Pak Pandir seraya mengambil kayu lalu dilemparnya. Maka dengan takdir Allah kena dua ekor burung itu lalu jatuh ketanah. Maka segeralah diambil oleh Pak Pandir seraya katanya, tadi aku ajak benar-benar, tiada mahu sekarang baharu hendak pula, sahajakan haji buta perut.


Maka ia pun berjalan. Seketika lamanya sampailah kerumah. Hari pun hampir petang. Maka didapatinya Mak Andeh masih bersiap menyajikan hidangan sudah teratur sahaja sekadarkan menanti datang orang jemputan. Maka Pak Pandir pun naiklah membawa bapa kambing serta dengan burung pipit ituseraya katanya. Nah Andeh Pak Haji dengan Pak Lebai, bagaikan nak mati aku mengejar. Hendak mengajak makan kenduri seorang pun tiada yang mahu.

Wah! Apabila dilihat oleh Mak Andeh, apatah lagi, hingga tenarlah bunyi sumpah seranahnya akan Pak Pandir, hingga tiada terdengar oleh anjing dan kucing. Serta katanya, aduhai harapnya hatiku hendak kenduri, di perbuat oleh Pak Pandir keparat umpan alir ini, ta mahu pun di tangkap oleh harimau panjang sembilan itu, sahajakan yang tiada boleh diharap. Kalau muntahkan darah pulangkan kepadanya sahaja pun jadi, tentang kerja jangan. Lain disuruh, lain dibuatnya.


Maka jawab Pak Pandir, Andeh kata cari lebai yang berjanggut dan haji yang berserban putih ini bukankah dia? Semuanya Andeh marahkan aku. Maka Mak Andeh pun diamlah pun diamlah seraya katanya, baiklah pergi pula panggil Dato Keramat Jin Islam kemari, tetapi baik- baik, jalan itu simpangnya dua yang sebelah kiri itu terus kerumah nenek gergasi.


Maka kata Pak Pandir, baiklah Andeh. Maka Pak Pandir pun berjalanlah dengan senjatanya golok sebilah. Berjalan pun berlari-larian sahaja kerana hari hampir petang. Sekejap berjalan sampailah ia kesimpang dua itu. Maka terlupalah ia akan pesan Mak ndeh itu lalu diikutnya jalan simpang kiri. Selang tiada berapa lamanya sampailah kerumah nenek gergasi itu. Maka nenek itu pun sedang tidur bertiga beranak dia dalam rumahnya. Maka Pak Pandir pun berdiri ditengah halaman rumah gergasi itu, lalu ia melaung, katanya Hai nenek Tok Sheikh Keramat, bangunlah! Andeh menyuruh kerumahnya, ia hendak kenduri.


Maka tiada juga jaga gergasi itu. Maka Pak Pandir pun bertempek dengan sekuat-kuat hatinya, katanya Hai Tok Syeikh Keramat, bangunlah lekas Andeh menyuruh kerumahnya makan kenduri. Maka tiada juga jaga gergasi itu. Maka Pak Pandir pun bertempek dengan sekuat-kuatnya, katanya, hai Tok Sheikh Keramat bangunlah lekas Andeh menyuruh kerumahnya makan kenduri.


Maka terjagalah gergasi itu ketiga beranak lalu bangun dengan gembiranya mengambil tongkat hendak memukul Pak Pandir. Katanya, ini sekali kenyanglah aku memakan manusia datang menyerahkan dirinya kepada aku. Maka Pak Pandir pun berkata, janganlah aku pula dimakan. Aku mengajak Tok Sheikh makan kenduri daging kerbau dengan nasi terlalu banyak dirumahku. Maka kata gergasi, sungguhkah seperti kata Pak Pandir itu? Jawab pak Pandir sungguh.


Maka kata gergasi, jikalau demikian baiklah dan jika tiada, nanti aku makan Pak Pandir pula. Jawab Pak Pandir, yalah. Maka nenek gergasi itu pun segeralah mengambil tongkatnya lalu turun berjalan dengan isterinya mengikut Pak Pandir dan anaknya tinggal menunggu rumah. Maka tiada berapa lamanya sampailah kerumah. Pak Pandir pun naik menyergahkan Mak Andeh, katanya, siaplah lekas Andeh, ini Tok Sheikh Keramat sudah datang dua laki bini. Mak Andeh pun pergilah melihat kepintu. Asal terpandang sahaja gergasi itu, ia pun gementarlah oleh ketakutan, serba salah fikirnya, hendak lari pun tiada boleh, seraya fikirnya, jika demikian berserahlah aku kepada dato-dato keramat disini. Jikalau nasib baik, dimanakan boleh jahat oleh perbuatan Pak Pandir celaka keparat ini?


Maka Mak Andeh pun bersiaplah menghamparkan tikar yang cantik lalu menyuruh gergasi itu naik. Maka gergasi kedua laki bini pun nailah kerumah. Maka Pak Pandir dan Mak Andeh pun berkata, makanlah nenek. Maka gergasi kedua pun muntahkan darahlah sehingga daging kerbau habis enam kawah dan nasi dua kawah, dan ia pun terbelahak, barulah ia berkata kepada Mak Andeh, wahai cucuku, berilah nenek sedikit makanan ini, hendak nenek bawakan anak nenek yang tinggal dirumah.

Maka kata Mak Andeh, baiklah nenek. Boleh cucu suruhkan Pak Pandir menghantari kerumah. Setelah itu, maka Pak Pandir pun pergilah menghantari anak gergasi u\itu nasi sebakul dan daging sekancah serta dipesan oleh Mak Andeh, katanya, jika tiada lalu ia makan sekarang, suapkanlah baik-baik, jangan disuapkan tulang kerbau itu pula.


Maka kata Pak Pandir, baiklah Andeh. Maka ia pun pergilah menjunjung bakul nasi dan daging itu serta serta tulang kaki kerbau itu sekerat. Hatta tiada berapa lamanya Pak Pandir pun sampailah kerumah gergasi itu. Didapatinya anak gergasi itu sedang dudk di muka pintu menantikan emak bapanya balik. Setelah Pak Pandir sampai, maka anak gergasi itu mengangakan mulutnya hendak makan Pak Pandir. Maka Pak Pandir pun segeralah menuangkan nasi dengan daging itu kedalam mulutnya. Demi dirasa oleh anak gergasi itu akan nyaman makanan itu lalu ditelannya sahajalah dan apabila lambat ia menelan diasak Pak Pandir mulutnya dengan tulang kerbau itu, dihentak-hentakkannya dengan bersungguh-sungguh hatinya mesuk kedalam tekak anak gergasi itu. Maka didalam hal yang demikian habislah nasi sebakul dengan daging sekawah disuapkan oleh Pak Pandir. Maka anak gergasi itu pun mati oleh tersangat kekenyangan.


Setelah dilihat oleh Pak Pandir anak gergasi itu sudah mati, maka ia pun berlarilah dengan bersungguh-sungguhnya. Maka kata Pak Pandir kepada Mak Andeh mana dia gergasi itu Andeh? Maka kata Mak Andeh bukankah ia sudah balik, tiadakah bertemu ngan awk dijalan tadi? Kata Pak Pandir, tiada aku berjumpa kerana aku mengikut jalan lain, oleh sebab anaknya sudah mati aku asak dengan tulang kerbau tadi. Sekarang baik kita lari, Andeh jangan ditunggu disini lagi, nanti dimakannya kita.


Setelah didengar oleh Mak Andeh akan perkataan Pak Pandir itu, maka sangatlah ketakutan hatinya hingga menggeletarlah tulanh sendinya serta dengan pucat mukanya, tiada ia terkata-kata lagi akan barang-barangnya serta lari keduanya. Kata Pak Pandir, kemana baik kita pergi ini, Andeh? Maka kata Mak Andeh, mari kita naik pelampung terap ini, kita menyeberang keseberang sungai ini.


Maka keduanya pun naiklah keatas pelampung itu, langsung menyeberang keseberang sungai. Telah sampailah keduanya dengan selamat sempurnanya lalu berdiam diri disana. Sebermula maka tersebutlah kisah gergasi berdua laki bini itu. Telah sudah habis makan ia pun berkabarlah kepada Mak Andeh hendak balik kerumahnya, lalu berjalanlah pulang keduanya. Maka dilihatnya akan anaknya sudah mati, penuh didalam mulutnya dengan nasi dan daging serta sekerat tulang kerbau tersengkang dimulutnya.


Maka keduanya pun bangkit marah dengan berangnya seraya bertempek lalu mengambil tongkang turun berkejar menuju kerumah Pak Pandir. Telah sampai dilihatnya pintu rumah itu terbuka lalu, dimasukinya kedalam rumah itu mencari serata-rata rumah itu, tiada juga orangnya, lalu diturunya jalan kesungai. Telah tiba ketepi sungai serta dilihat oleh Pak Pandir gergasi itu lalu berkata jangan nenek ikut aku, nenek aku tahu anak nenek sudah mati. Bukan aku sengaja, oleh aku hendak segera pulang, maka aku asak dia dengan tulang kerbau itu.


Setelah didengar oleh gergasi keduanya wah apatah lagi! Makin bertambah-tambahlah berangnya seraya berkata nantilah oleh kamu, aku makan dengan kulit tulang kamu sekali, tiada aku tinggalkan. Maka gergasi itu pun hendak terjun kedalam sungai kata Pak Pandir, jangan nenek hendak menyeberang kesini. Pergilah ambil tempayan besar dirumah cucu itu sebuji seorang, boleh nenek buat perahu menyeberang kemari. Demi didengar oleh gergasi akan kata Pak Pandir itu, keduanya pun berlari-larilah pula naik kerumah Pak Pandir mengambil tempayan dua buah, dibawanya turun kesungai itu. Maka kata Pak Pandir, masuklah nenek seorang sebiji kedalam tempayan itu. Kemudian tudung dengan daun birah supaya jangan masuk air. Maka diperbuatlah oleh gergasi kedua seperti pengajaran Pak Pandir itu. Setelah sudah masuk keduanya pun melonjak-lonjak diri didalam tempayan itu dan tempayan itu pun hanyutlah juga dibawa oleh air deras itu kepada suatu lubuk yang dalam.


Setelah dilihat oleh Pak Pandir, maka katanya oleng nenek oleng kuat-kuat. Maka kedua gergasi itu pun mengolenglah akan tempayan itu. Kemudian kata Pak Pandir, tumbuk, nenek tumbuk! Maka ditumbuklah oleh gergasi kedua akan daun birah tudung tempayan itu. Setelah daun itu pecah, maka air pun masuklah kedalam tempayan itu. Maka gergasi itu pun segeralah hendak keluar dari dalam tempayan itu, tetapi tiada sempat oleh hidungnya sudah penuh dengan air. Ia pun lemas dan tempayan itu pun berdebuk-debuk masuk air lansung tenggelam pada lubuk yang dalam itu. Maka gergasi kedua pun matilah.


Telah dilihat oleh Pak Pandir dengan Mak Andeh akan gergasi itu sudah tenggelam, maka kata Pak Pandir, kemana pula kita ni Andeh? Kata Mak Andeh marilah kita balik kerumah kita kerana gergasi itu pun sudah mati. Maka keduanya pun turunlah kepelampung terap lau menyeberang kembali kerumahnya. Telah sampai, kata Mak Andeh, marilah kita pergi kerumah gergasi itu kalau apa-apa hartanya yang ada boleh kita ambil. Maka kata Pak Pandir, lekas-lekas Andeh kalau orang lain pergi dahulu tentulah habis dipapasnya, kita melepas sahaja. Maka keduanya pun berjalanlah. Tiada berapa lamanya lalu sampailah kerumah itu. Maka dilihat oleh Mak Andeh bangkai anak gergasi itu terkangkang sahaja di muka pintu serta dengan buruk dan bengis lakunya. Maka Mak Andeh pun ketakutan. Maka kata Pak Pandir, mari Andeh apa pula yang ditakutkan? Ia sudah mati.


Maka keduanya pun naiklah kerumah itu mengambil anak kunci membuka bilik-bilik gergasi itu. Pada mula dibukanya yang pertama itu dilihatnya penuhla dengan tulang binatang dan tulang manusia serta rambut dan bulu bertimbun-timbun terlalu banyaknya. Maka dibukanya pula bilik yang kedua, teramatlah sukacita Mak Andeh melihatkan sekalian barang-barang emas gergasi itu daripada agok, dokoh, subang, gelang, keroncong serta lain-lain terlalu banyak.


Maka kata Pak Pandir, apa namanya ini Andeh? Maka kata Mak Andeh, inilah segala harta gergasi itu, semuanya emas. Sekarang menjadi rezeki kitalah ini. Marilah kita angkut pulang kerumah kita. Maka kata Pak Pandir, baiklah Andeh. Maka Mak Andeh pun memungut sekalian perkakasan itu. Dimasukkan kedalam kain selendang lalu didukungnya seberat-berat ia membawa. Pak Pandir pun demikian juga. Setelah itu, MakAndeh pun pergi kedapur. Dilihatnya segala periuk dan belanga gergasi itu semuanya emas. Itu pun dipapasnya juga. Demikianlah empat kali Pak Pandir dengan Mak Andeh berangkut ulang alik barulah habis semuanya. Maka rumah gergasi itu pun dibakarnya. Telah itu Pak Pandir keduanya pulanglah kerumahnya dengan terlalu suka hatinya kerana beroleh harta terlalu banyak itu. Lalu disimpan oleh Mak Andeh kedalam kembung padi, disitu tempat ia menyembunyikan hartanya yang baik-baik. Setelah itu, hari pun malamlah dan Pak Pandir kedua pun tidur dengan kesukaannya. Hatta pada keesokan harinya kata Mak Andeh, pergilah awak Pak Pandir membeli padi, jangan pula dibeli hampa beratnya. Maka kata Pak Pandir, baiklah Andeh. Maka ia pun pergi membawa wang dua rial dan karung sebiji. Selang tiada berapa lamanya sampailah ia kesebuah ladang orang dan pada masa itu yang empunya ladang itu pun sedang mengaingin padi membuang hampa. Maka Pak Pandir pun sampailah kepada mereka itu seraya bertanya. Katanya dijualkah padi ini? Maka kata orang itu, kalau kena harganya, dijual juga. Kata Pak Pandir, berilah saya membeli hampa beratnya itu. Maka kata mereka yang empunya itu, ambilah tak usah membeli.
Jawab Pak Pandir, nah ambillah wang diberi oleh Andeh dua rial ini. Lalu diletakkan dihadapan orang itu. Maka dibubuhkan oranglah hampa beratnya itu kedalam karung Pak Pandir dan wang itu pun diterimlah oleh tuan padi itu. Maka Pak Pandir pun memikul hampa padi itu dibawanya pulang. Maka pada pertengahan jalan itu bertemulah ia denga sungai, kerana pulang itu jalan yang lain diikuti oleh Pak Pandir. Dilihatnya terlalu banyak semut meniti pada suatu ranting kayu yang kecil menyeberang sungai itu. Maka Pak Pandir pun hendak menyeberang juga dan titian yang lain pun tiada. Kemudian fikir Pak Pandir, sedangkan semut itu yang beribu-ribu lagi tahan melalui dari atas kayu ini, apatah pula aku yang seorang. Karung hampa ini pun bukan berapa beratnya. Kalau begitu baiklah aku meniti bersama semut itu.

Setelah itu, Pak Pandir pun menitilah. Apabila dipijaknya sahaja ranting itu pun patahlah, tiadalah bertangguh lagi. Pak Pandir pun jatuhlah kedalam air bersama-sama dengan karung padi itu, lenyap sekali. Telah dirasai oleh Pak Pandir dirinya terjatuh itu, ia pun berenanglah naik kedarat dengan basahnya dan karung itu pun hanyutlah kehilir, dipandang sahaja oleh Pak Pandir, hendak diambilnya sudah jauh. Kemudian ia pun menharung air sungai itu lalu pulang kerumahnya dengan menggeletar oleh kesejukan.

Setelah sampai, ia pun meminta kain pada Mak Andeh. Katanya Andeh berilah aku kain. Aku terlalu sejuk ini. Maka kata Mak Andeh, apa pula kenanya awak? Kata Pak Pandir aku jatuh lalu diceritakannya segala perihalnya dari awal hingga keakhirnya. Maka kata Mak Andeh apa awak beli tadi? Jawab Pak Pandir, Andeh kata beli hampa padi yang berat. Wah Mak Andeh pun apa hendak dikata lagi. Terdengarlah sumpah seranahnya akan Pak Pandir serta dilutunya umpama tebuan pecah sarangnya, seraya kata Mak Andeh, bukankah sudah aku pesan jangan dibeli hampa berat? Padinya yang bernas minta oleh Pak Pandir. Kata Pak Pandir, entahlah aku tak tahulah. Tadi aku dengar kata Andeh menyuruh beli hampa berat. Itulah aku cari yang demikian.

Setelah itu Mak Andeh pun diamlah, tiada terkata-kata lagi kerana pada fikiran Mak Andeh, aku juga yang salah menyuruh si bodoh ini. Hatta sekali peristiwa, pada suatu hari kata Mak Andeh kepada Pak Pandir, hai Pak Pandir, apatah hal kita ini tersangatlah lamanya kita tiada pernah kenduri akan dato nenek dan kaum keluarga dan anak buah kita yang telah mati. Maka kata Pak Pandir, pergilah Andeh bawakan sekalian buah-buahan dan tebu, pisang, ubi keladi dan korek kuburnya, masukkan supaya dimakan olehnya.

Maka ujar Mak Andeh, bukannya demikian. Ada pun orang mati itu bukan dia berkehendakkan makan lagi, hanya yang boleh kita tolongi dengan kenduri iaitu meminta doa kepada Allah ta`ala barang di anugerahnya akan mereka itu tempat yang kebajikan. Kata Pak Pandir, kalau begitu apa tahu oleh Andeh, buatlah aku tak tahu. Kemudian kata Mak Andeh, baiklah tetapi pada masa ini semuanya perkakas ada berlaka, hanya yang tiada garam sahaja. Pergilah awak mencari garam kekampung, bawa keladi dan ubi ini tukarkan.

Jawab Pak Pandir, baiklah. ...

..bersambung dalam Cerita Pak Pandir 3

No comments:

Post a Comment